• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/%C3%87%C4%B1nar-English/273394669376022?sk=about&section=work
 

 

Üniversite Hazırlık Atlama Programı

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ATLAMA PROGRAMI

İngilizce eğitim veren vakıf veya devlet üniversitelerinde hazırlık sınıfına bu yıl başlayacak ya da hazırlık atlama sınavına tekrar girecek olan öğrencilerin bu sınavda başarılı olmalarını hedefleyen bir hazırlık programıdır. Hazırlık sınavının atlanması durumunda normal eğitim süresinin1 yıl azaltılarak hem öğrenciye hem de ailesine zaman ve maddi açıdan yükün hafifletilmesi sağlanmaktadır. Bu programımızda üniversitelerin örnek hazırlık atlama sınavları incelenerek gerekli strateji ve soru kaynakları sağlanmakta, bu şekilde sınavın başarılı geçmesi sağlanmaktadır.

Sınav tarihleri üniversiteden üniversiteye değişmektedir. ÖSS sonuçları açıklandıktan sonra üniversiteler hazırlık atlama sınav tarihlerini ilan etmektedirler.

HAZIRLIK ATLAMA PROGRAMININ GÜN VE SAATLERİ

Başlama TarihiBitiş TarihiToplam Süre   Ders      Günleri   Ders Saatleri Toplam DersProgramın DurumuKontenjan
 
 

Üniversitelerin Hazırlık Atlama Sınavlarıyla İlgili İpuçları

(Not : Üniversitelerin Hazırlık Atlama Programlarına ait bilgiler üniversitelerin resmi web sayfalarından alınmıştır. Bilgi almak istediğiniz Üniversitenin ismi üzerine tıklayınız.)

Ege Üniversitesi Hazırlık Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi

 Ege Üniversitesi'nde Yabancı Dil Hazırlık Öğrenimi, başarılı olmanız kaydıyla, iki sömestrlik bir öğrenimdir.  Geçme notu 100 üzerinden 70'dir.  Bu not yıl sonunda:

 
 
(Yıl içi not ortalaması * %60) + (Yıl sonu sınavı * %40)
 
şeklinde hesaplanır.  Yıl içi not ortalamaları belli bir düzeyin üstünde olan öğrenciler başarılı kabul edilirler ve bu öğrencilerin yıl sonu sınavına girmeleri gerekmez. Ancak, yıl sonunda başarısız olan öğrenciler, devamlarını almış olmak koşuluyla ve istedikleri takdirde Yaz Okulu'na devam edebilirler. Öğrenciler Yaz Okulu boyunca yapılan derslerin %80'ine devam etmek zorundadırlar. Geçme notu 100 üzerinden 70'dir. Yaz Okulu sınavında başarısız olan öğrenciler bir sonraki Öğretim Yılı başında yine Eylül ayı içinde yapılacak Yeterlik Sınavı'na girebilirler. Yüz üzerinden 70 not alanlar başarılı sayılırlar.

Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır.  

Tamamen veya kısmen (% 100 veya % 30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programlarına kayıt olan öğrenciler, 3. maddede belirtilen yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde hazırlık eğitimine bir yıl devam etmek zorundadırlar. (Uygulama esasları Md 5-b)

Tamamen veya kısmen (% 100 veya % 30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programına kayıtlı olup, bir yıl hazırlık eğitimine devam edip başarısız olan öğrenciler talepleri halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede ya da Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programa, eşdeğer program olmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilirler. (Uygulama esasları Md 5-b)
Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.
Hazırlık eğitim-öğretimi görecek öğrencilere “Düzey Belirleme Sınavı” yapılır. Hazırlık eğitimi programı, öğrencilerin düzey belirleme sınavındaki seviyesine göre dört gruba ayrılır.
Bunlardan;
Üst düzey  (A): Haftada 20 ders saati,
Orta düzey (B): Haftada 25 ders saati,
Az bilenler  (C): Haftada 25 ders saati,
Başlangıç düzey (D): Haftada 30 ders saati
şeklinde düzenlenir ve yürütülür.
Yeterlilik notu; devamsızlık süresini aşmamış öğrenciler için, 7. maddeye göre değerlendirilen ve en yakın tam sayıya çevrilerek elde edilen nottur.
100 üzerinden en az;
–  (A) kuru için 75,
–  (B) kuru için 80,
–  (C) kuru için 85,
– (D) kuru için 90 ve üzeri olan, devamsızlık süresini aşmamış öğrenciler Hazırlık eğitiminde başarılı sayılırlar ve Haziran yeterlilik sınavına alınmazlar. Bu durumda olan öğrenciler kendi birimlerindeki eğitime başlayabilirler.

Yaşar Üniversitesi Hazırlık Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi


Yaşar Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencilerine özel hazırlanmış olan bu program A1+A2+B1+B2 tracklerini kapsar. Programın sekiz aşaması süresince geçmiş yılların birebir materyalleri yardımıyla kursiyerler girecekleri FLAT sınavı formatına en iyi şekilde hazırlanıp aynı zamanda yazma - konuşma gibi dil becerilerini de geliştirmiş olurlar. Programa seviye tespit sınavı sonucu bulunduğunuz track’ ten katılabilirsiniz.

Flat sınavı ikinci bölümü Reading'e hazırlık aşamasında; grammer sorunu kalmamış kursiyerlerimize önce ikinci aşama sözcük yüklemesi yapılarak ve tümevarım becerileri geliştirilerek okuduklarını anlamaları sağlanır. Daha sonra bilgi soran - ilintililendirme ve çıkarım türü sınav sorularıyla baş edebilmeleri için gerekli teknikler kazandırılır. Böylece kursiyerlerimiz B2 dil düzeyi okuma parçalarını ve sorularını rahatlıkla yanıtlayabilmektedirler.
Descriptive, Cause & Effect, Comparison & Contrast, Opinion ve Argumentative Essay türlerinin yazma aşamasında önce fiziklikleri (lay-out) anlatılıp örneklendirilmektedir. Teori ve örnekleme sonrası kursiyerlerimize aşamalı yazma çalışması yaptırılıp kontrolleri sınıf ortamında açıklamalı yapılmaktadır. Bu şekilde süreç sonunda planı hazırlayıp 300-350 kelimelik bir essay yazabilmektesiniz.
FLAT sınavının son aşaması Speaking bölümü için resim tanımı, akan resimlerle tasvir, başlıklar üzerine konuşma, soru- yanıt vb. çalışmalar yapılmaktadır. Bu aşamada her bir çalışma türünde kursiyerlerimize gerekli teknikler öğretilmektedir. (Örneğin; resim tanımı çalışmasında kursiyerlerimiz gerekli tüm kalıpları aktif kullanır hale gelmektedir.
FLAT Sınavına Hazırlık Programımıza, bu konuda uzman öğretim görevlilerimiz girmekte olup sene içi okula paralel programlarımızda akademisyen kadromuz Writing ve Portfolio çalışmalarınıza  da yardımcı olmaktadırlar. 
Yaşar Üniversitesi hazırlık sınavı örneğini aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.

Yaşar Üniversitesi Muafiyet Sınavı (FLAT)

New FLAT Fact Sheets
New FLAT Fact Sheet All Skills Detailed
New FLAT Overall Fact Sheet

New FLAT Sample 1
New FLAT Sample 1
New FLAT Sample 1 AnswerKey
New FLAT Sample 1 Listening Transcript
New Flat Sample 1 Recording (mp3)

 

Gediz Üniversitesi Hazırlık Programı Hakkında Bilgi

İngilizce Hazırlık programının amacı; bölümlerini İngilizce olarak okuyacak öğrencilerin yeterli düzeyde İngilizce okuma, anlama, yazma ve konuşma becerisine sahip olmalarını sağlamaktır. Gediz Üniversitesi olarak bizler de bu hedefi gerçekleştirmek adına İngilizcenin kültür kodlarıyla birlikte öğretildiği bir ortam ve her türlü teknolojinin kullanımının mümkün kılındığı bir sistem oluşturduk. Bu doğrultuda Üniversitemiz Hazırlık Okulu yabancı okutman istihdamına önem vermektedir.

Üniversitemiz Hazırlık programı her seviyede CEF’i (Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi) ölçüt olarak kullanmaktadır. Öğrencilerimiz her seviyede derslerin bir kısmını yabancı okutmanlardan almaktadır.

Gediz Üniversitesi Hazırlık Okulu Eğitim Programı “çeyrek” adı verdiğimiz dört adet sekiz haftalık dönemlerden oluşur. Her çeyrek sonunda yapılan final sınavında başarılı olan öğrenciler bir üst kura geçmeye hak kazanırlar. Başarısız olan öğrenciler o modülü tekrar etmek zorundadırlar.

Eğitim yılı başında uygulanan seviye tespit sınavı sonuçlarına göre yerleştirilen öğrenciler A1, A2, B1 olmak üzere üç ayrı modülde hazırlık eğitimine başlar. (CEF’e göre) En alt seviye olan A1 modülünde hazırlık eğitimine başlayan bir öğrenci, dört çeyrek sonunda B2 modülünü başarıyla bitirdiği takdirde hazırlık programından başarılı olmuş kabul edilir. Dördüncü çeyrek sonunda ancak B1 seviyesinin bitirilmesi halinde B2 yaz okulunda alınır veya sene başında yeni gelenlerle birlikte muafiyet sınavına girilebilir.

A2 modülünde hazırlık eğitimine başlayan bir öğrenci, her çeyrekte başarılı olduğu takdirde üçüncü çeyrek sonunda B2 modülünü bitirir ve dördüncü çeyrekte hazırlık okulu bünyesinde C1 modülünü alabilir. Bu şekilde bölüme geçtiğinde birinci sınıfta zorunlu olarak alacağı Eng101 ve Eng102 derslerini önceden vermiş sayılır. C1 modülünde aldığı not, başarı notu olarak transkriptine işlenir.

B1 seviyesinde hazırlık eğitimine başlayan bir öğrenci ise üç çeyrek sonunda C1 seviyesini başarılı bir şekilde bitirdiği ve belirli bir barajı geçtiği takdirde kalan iki aylık eğitimine, yurt dışında ücreti üniversitemiz tarafından karşılanan bir üniversitede devam edebilir. B1 seviyesinden başlayan öğrenciler için bir başka alternatif de şu şekildedir: C1 seviyesini üçüncü çeyrekte tamamlayabildiği için dördüncü çeyrekte C2 (TOEFL hazırlık) programını alma şansı elde etmektedirler. Modül sonunda isterse TOEFL sınavına katılıp iki yıl geçerliliği olan belgeye sahip olunabilir.

Oluşturulan tüm bu fırsatlar öğrencilerimize İngilizcenin kültür ortamlarını, yaşadığımız dünyayı daha iyi görmelerini teşvik etmek ve geleceğe daha şimdiden yatırım yapmalarını sağlamak içindir.

 

 

İzmir Üniversitesi Hazırlık Programı Hakkında Bilgi

Zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminin amacı İzmir Üniversitesi’ne kabul edilen öğrencilerin İngilizce yeterliklerini ölçmek; hazırlık eğitimine alınan öğrencilerin İngilizce yeterlik düzeyini işittiğini ve okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü konularda yazılmış bilimsel yayınları takip edebilecek ve araştırma yapabilecek düzeye çıkarmaktır.

Öğrenciler, hazırlık dil eğitimine, “İngilizce Düzey Belirleme Sınavı” (İDBS) sonuçlarına göre kendilerine en uygun düzeyden başlarlar. Bölümde verilen eğitim en az bir, en çok iki akademik yıl sürer. Kayıt yaptıran ve aşağıdaki niteliklere sahip olmayan her öğrenci, “İngilizce Yeterlik Sınavı”na (İYS) girmek zorundadır. Bunların dışında uluslararası alanda tanınan herhangi bir İngilizce yeterlik belgesine sahip olan öğrenciler Üniversite Yönetim Kurulu değerlendirmesi sonucunda birinci sınıfa kayıt yaptırabilirler.

Zorunlu İngilizce hazırlık eğitiminden muaf sayılmak için gerekli olan ulusal -uluslararası sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken puanlar:

Sınavın Adı ve En az başarı notu *
TOEFL (Test of English as a Foreign Language)530 (Paper based)
  71 (IBT)
IELTS (International English Language Testing System)6.0
CAE (Certificate in Advanced English)C
CPE (Certificate of Proficiency in English)C
FCE (First Certificate in English)B
KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı)C
İYS (İngilizce Yeterlik Sınavı)70
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hazırlık Programı Hakkında Bilgi

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizcedir. Üniversiteye yeni kabul edilen tüm öğrenciler (Lisans, Yükseklisans, Meslek Yüksekokulu, Transfer ve Özel) Üniversitemizin Bölümlerinde verilmekte olan dersleri takip edebilecekleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduklarını kanıtlamak zorundadırlar. Bu doğrultuda öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan “İngilizce Yeterlik Sınavı”na girebilirler ya da Üniversitemiz tarafından kabul edilen yukarıda  belirtilmiş ve geçerlilik süresi 3 yıl olan ulusal ve uluslararası sınavların sonuçlarını üniversitemize sunarlar. Daha önce İngilizce Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan ya da bu programlardan muaf olan ve Üniversitemiz’e yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Bu öğrencilerin Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne, değerlendirilmek ve onaylatmak üzere belgelerini sunmaları gerekmektedir. İngilizce dil seviyeleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi kıstasları çerçevesinde yeterli bulunmayan öğrenciler, İEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce Hazırlık Programına devam etmek zorundadırlar.

Üniversitemizin TOEFL Kodu 4437 olarak belirlenmiştir. Sınav sonuçlarınızın üniversitemize gönderilmesini istiyorsanız yukarıda belirtilen kodu alıcılar listesine girmeniz gerekmektedir.

 

Lütfen Bilgi İsteyin