• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/%C3%87%C4%B1nar-English/273394669376022?sk=about&section=work
 

 

Dokuz Eylül Hazırlık Atlama

Dokuz Eylül Üniversitesi Hazırlık Programı Hakkında Ayrıntılı Bilgi

Yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi bir yıldır.  

Tamamen veya kısmen (% 100 veya % 30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programlarına kayıt olan öğrenciler, 3. maddede belirtilen yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde hazırlık eğitimine bir yıl devam etmek zorundadırlar. (Uygulama esasları Md 5-b) 

Tamamen veya kısmen (% 100 veya % 30) yabancı dille eğitim yapılan lisans programına kayıtlı olup, bir yıl hazırlık eğitimine devam edip başarısız olan öğrenciler talepleri halinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından başka bir üniversitede ya da Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer programa, eşdeğer program olmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilirler. (Uygulama esasları Md 5-b)
Hazırlık sınıfının ikinci yarıyılı sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olamayan öğrenci, ilave bir veya iki yarıyıl daha hazırlık sınıfına devam ederek ya da yabancı dil bilgisini kendi imkanlarıyla geliştirerek yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil sınavında başarılı olduğu takdirde, girmeye hak kazandığı yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü öğretim programına devam edebilir.
Hazırlık eğitim-öğretimi görecek öğrencilere “Düzey Belirleme Sınavı” yapılır. Hazırlık eğitimi programı, öğrencilerin düzey belirleme sınavındaki seviyesine göre dört gruba ayrılır.
Bunlardan;
Üst düzey  (A): Haftada 20 ders saati,
Orta düzey (B): Haftada 25 ders saati,
Az bilenler  (C): Haftada 25 ders saati,
Başlangıç düzey (D): Haftada 30 ders saati
şeklinde düzenlenir ve yürütülür.
Yeterlilik notu; devamsızlık süresini aşmamış öğrenciler için, 7. maddeye göre değerlendirilen ve en yakın tam sayıya çevrilerek elde edilen nottur.
100 üzerinden en az;
–  (A) kuru için 75,
–  (B) kuru için 80,
–  (C) kuru için 85,
– (D) kuru için 90 ve üzeri olan, devamsızlık süresini aşmamış öğrenciler Hazırlık eğitiminde başarılı sayılırlar ve Haziran yeterlilik sınavına alınmazlar. Bu durumda olan öğrenciler kendi birimlerindeki eğitime başlayabilirler.