• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/pages/%C3%87%C4%B1nar-English/273394669376022?sk=about&section=work
 

 

Yayınlarımız

Yayınlarımız
 A1 dil düzeyi, İngiliz Dili grameri hedeflemektedir. Amaç Öğrencinin 
dilin alt yapısında uzmanlaşarak kendini yazılı yada sözel ifade eder 
iken sözcükleri doğru sıraya koyma becerisini kazanmasıdır. 

Kitaptaki alıştırmalar basitten karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden 
bilinmeyene gitmekte gittikçe zorlaşarak öğrencinin hedef dil 
bilgisi yapılarını en iyi şekilde kullanır hale gelmesini sağlamaktır.

Yayın aynı zamanda CEF (Common European Framework - Avrupa
Ekonomik Topluluğu Üye Ülkeleri Ortak Müfredatı ) doğrultusunda
750 genel sözcük  ve 500 dikkatle seçilmiş kalıpsal söylem 
içermektedir. 


 A2 dil düzeyi, İngiliz Dili grameri konularını içeren bu yayının hedefi
öğrencinin dilin alt yapısında uzmanlaşarak kendini yazılı ya da sözel
ifade eder iken sözcükleri doğru sıraya koyma becerisini kazanmasıdır. 

Kitaptaki alıştırmalar basitten karmaşığa, kolaydan zora, bilinenden 
bilinmeyene gitmekte gittikçe zorlaşarak öğrencinin hedef dil 
bilgisi yapılarını en iyi şekilde kullanır hale gelmesini sağlamaktır.

Yayın aynı zamanda CEF (Common European Framework - Avrupa
Ekonomik Topluluğu Üye Ülkeleri Ortak Müfredatı ) doğrultusunda
750 genel sözcük  ve 500 dikkatle seçilmiş kalıpsal söylem 
içermektedir.